Dodatkowe pieniądze dla pracowników

Wyróżnianie pracowników może mieć różny charakter – od listu pochwalnego po świadczenia finansowe. Natomiast przyznawanie i wypłacanie nagród czy premii stanowi niewątpliwie istotny rodzaj wsparcia finansowego.

Pracodawca, który postanawia, iż będzie wypłacał swoim pracownikom dodatkowe świadczenia powinien określić czy chodzi o nagrody czy premie. Poza tym mogą być premie uznaniowe lub regulaminowe. Tak właściwie te pierwsze mają cechy nagród, bo ich przyznanie zależy od woli pracodawcy. Natomiast jeżeli w danym miejscu stosowane są nagrody i premie, wówczas powinno być to uregulowane stosowanymi przepisami prawa, regulaminem lub zapisami umowy o pracę. Daje to podstawę domagania się przez pracownika dodatkowej wypłaty. Zazwyczaj składa się wówczas wniosek o premię, który trzeba oczywiście odpowiednio uzasadnić.

Wszystkie nagrody mają charakter uznaniowy, czyli zasady ich przyznawania, wypłacania, wysokość itd. zależą od swobodnych postanowień pracodawcy. Oznacza to, że nazwy dodatkowych świadczeń pracowniczych mogą być mylące. Na przykład nagroda jubileuszowa ma charakter premii i dotyczą jej odpowiednie regulacje prawne, które pracodawca ma obowiązek uwzględniać. Konkretne ustalenia dotyczą także „trzynastki” czyli nagrody rocznej, przysługującej gdy tak stanowią przepisy lub regulamin. W szczególności chodzi tu o pracowników sfery budżetowej, ale tego rodzaju dodatkowe świadczenie dotyczy też pracowników samorządowych, pracowników i urzędników służby cywilnej czy nauczycieli. Jeśli chodzi o inne nagrody dla nauczycieli, mogą oni liczyć na „jubileuszówkę”. Poza tym w przypadku specjalnych zasług mogą otrzymać Medal Komisji Edukacji Narodowej. Warto wspomnieć tutaj również o przedświątecznych dodatkach pieniężnych. Pracodawca zatrudniający przynajmniej 20 osób na pełny etat powinien utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wówczas dodatki pieniężne, bony, talony czy paczki finansowane są z niego. Bierze się wówczas pod uwagę sytuację życiową, rodzinną oraz materialną pracowników. Natomiast świadczenia przyznawane w związku z nadchodzącymi świętami mogą pochodzić także z własnych środków pracodawcy. Przyznając i wypłacając nagrody trzeba brać pod uwagę zasady księgowania i opodatkowania dodatkowych świadczeń pracowniczych.